Mikołaj Badziąg

Kancelaria

kim jestem?

Mikołaj Badziąg

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie będący jednocześnie adwokatem kościelnym, procesualista, specjalizujący się w prawie cywilnym (w tym również prawie autorskim), rodzinnym, gospodarczym, prawie pracy i bankowym, a także prawie kanonicznym. 

Jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie uzyskując stopień magistra prawa, bronił pracy magisterskiej pt.: „Obligatoryjne ustalenie przez sąd w wyroku rozwodowym sposobu korzystania z mieszkania przez rozwiedzionych małżonków – quoad usum”.

Nadto od czerwca 2020 roku jest Iuris Utriusque Magister (magister obojga praw). Studia z zakresu prawa kanonicznego ukończył również na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w stopniu naukowym magistra, gdzie bronił pracy magisterskiej pt.: „Wykluczenie jedności małżeńskiej w wyrokach pierwszej instancji Sądu Biskupiego Diecezji Pelplińskiej w latach 2005–2015.

Funkcję adwokata kościelnego pełni przy Sądzie Biskupim w Bielsku-Białej, gdzie został zatwierdzony przez Biskupa Bielsko-Żywieckiego. Jednakże posiada również możliwość reprezentowania Stron przed innymi sądami biskupimi w Polsce (ad causam).

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w czołowych kancelariach w Warszawie, w których przeszedł całą ścieżkę rozwoju od praktykanta (legal assistant), przez aplikanta adwokackiego (trainee advocate) do obecnego stanowiska – adwokata (advocate).

Z powodzeniem prowadzi liczne postępowania cywilne, w tym także postępowania z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy, a także prawa bankowego w szczególności spraw kredytów walutowych i złotówkowych.

Ponadto poza obsługą osób fizycznych, świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych - Spółek Handlowych oraz osób fizycznych prowadzących działalności gospodarcze, przygotowując dla tych podmiotów umowy cywilnoprawne oraz gospodarcze, a także zastępując te podmioty przed wszelkimi Sądami oraz Instytucjami. 

W wolnych chwilach jeździ na rowerze, chodzi po górach, gra w piłkę nożną oraz gotuje - szczególnym umiłowaniem obdarzył kuchnię włoską. Jest również ogromnym fanem gier planszowych, w szczególności taboo. 

W ramach rozwoju zawodowego, od października 2022 roku rozpoczął również studia podyplomowe z zakresu pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów europejskich.

Natomiast od grudnia 2022 roku tworzy cykl podcastów o tematyce prawnej pod nazwą “adwokat tłumaczy”, chcąc w ten sposób opowiedzieć o trudnych sprawach w prostych słowach. 

Obsługę prawną świadczy w języku polskim i angielskim. Obecnie z dużym zapałem uczy się języka włoskiego, aby móc w przyszłości rozszerzyć ofertę Kancelarii o nowe produkty.

Mikołaj Badziąg

Certyfikacja

bądzmy w kontakcie

Masz pytanie?
Skontaktuj się ze mną!