Mikołaj Badziąg

Kredyty walutowe

Pozbądź się z nami kredytu frankowego w trzech prostych krokach. – Naszym najważniejszym celem jest pomóc Ci uwolnić się od kredytu frankowego. W ramach naszych usług oferujemy Ci bezpłatną analizę Twojej umowy kredytowej oraz wyliczenie roszczeń. Następnie, po dokonaniu wnikliwej analizy, dobierzemy najlepsze rozwiązanie (scenariusz) dla Twojej sprawy – w szczególności rozważymy co będzie dla Ciebie najlepsze czy unieważnienie umowy czy jej odfrankowienie.

Zawarłeś kredyt w latach 2000-2011? – Nasza oferta skierowana jest myślą o tych, którzy w latach 2000-2011 zawarli umowę kredytową waloryzowaną kursem franka szwajcarskiego i co najważniejsze, nie jest to uzależnione od tego, czy kredyt został już spłacony, czy wciąż jest przez Ciebie spłacany.

W przypadku kredytu indeksowanego do waluty CHF, kwota i waluta kredytu zostały w niej określone w walucie polskiej, która następnie została przeliczona do franka szwajcarskiego po kursie kupna obowiązującym w Banku w dniu wypłaty kredytu.

Natomiast w przypadku kredytu denominowanego, kwota kredytu została określona poprzez wpisanie w umowie wysokości kredytu we frankach szwajcarskich oraz wprowadzenie mechanizmu przeliczenia tej kwoty na złotówki, poprzez zastosowanie przy wypłacie kapitału kredytu kursu kupna CHF, natomiast przy spłacie rat kredytowych kursu sprzedaży CHF, zgodnie z tabelą kursów obowiązującą w Banku.

Są to inaczej postanowienia niedozwolone, które są niezgodne z prawem. Przykładowo:

Klauzula nr 3178 wpisana wobec Bank Millennium Spółka Akcyjna w Warszawie

Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.

Klauzula nr 3179 wpisana wobec Bank Millennium Spółka Akcyjna w Warszawie

W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty

Klauzula nr 5743 wpisana wobec BRE BANK Spółka Akcyjna w Warszawie

Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50

Wystąpić z powództwem na drodze sądowej przeciwko Bankowi można niezależnie od tego, czy kredyt został już w całości spłacony, czy nadal jest spłacany. 

W pierwszej kolejności należy przesłać umowę do analizy. Następnie po przeprowadzonej analizie, nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i omówi wszelkie szczegóły, w tym te dotyczące niezbędnych dokumentów.

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich, którzy zawarli umowę kredytową waloryzowaną do franka szwajcarskiego (CHF).

Unieważnienie umowy oznacza ustalenie kredytu za nieważny od samego początku, czyli tak jakby nie istniał. Po uznaniu umowy za nieważną, następuje rozliczenie pomiędzy Kredytobiorcami, a Bankiem. 

Ponadto, dzięki unieważnieniu umowy kredytowej, zwolniona zostaje hipoteka kredytowanej nieruchomości.

„Odfrankowienie” kredytu oznacza, że umowa kredytowa waloryzowana do CHF obowiązuje nadal, jednakże kredyt jest przeliczany w taki sposób, jakby był od początku udzielony w złotówkach z oprocentowaniem LIBOR.

Pozytywnie rozpatrzony wniosek o zabezpieczenie spłat rat sprawia, iż do zakończenia procesu sądowego, Kredytobiorca jest zwolniony z obowiązku spłat rat (które spłaca być może bezpodstawnie)

Czas trwania sprawy przed I instancją to około 3 lata.

Najprościej rzecz ujmując, to różnica pomiędzy ratami, które Kredytobiorca dotychczas wpłacał na rzecz banku tytułem rat umowy kredytowej, a kwotą którą faktycznie był zobowiązany zapłacić, gdyby Bank stosował przyjazne konsumentom zapisy umowne, lub w przypadku gdyby umowę o kredyt we franku szwajcarskim traktować jako zwykły kredyt złotówkowy z oprocentowaniem LIBOR.

1) Złożenie reklamacji do Banku.

2) Złożenie pozwu do Sądu. 

3) Złożenie repliki na odpowiedź na pozew. 

4) Rozprawa/y (przed rozprawą możliwe jest złożenie modyfikacji powództwa). 

5) Wyrok.

Opłata sądowa od pozwu wynosi 1000 złotych i jest płatna na rachunek bankowy wybranego Sądu.

bądzmy w kontakcie

Masz pytanie?
Skontaktuj się ze mną!